Algemene voorwaarden

 

2020-10-27

 1. INLEDNING

Dessa användarvillkor gäller för www.prylpressen.se. Läs noga igenom samtliga villkor innan du går vidare. Genom att acceptera dessa villkor Samtycker du till att ingå ett juridiskt bindande avtal med Pryl Pressen med organisationsnummer 960306–2093.

 

Om du inte accepterar våra villkor ska samtycke inte lämnas, webbsidan och dess tjänster kommer vid en sådan situation inte kunna användas.

 

Önskas ingånget avtal sägas upp kan det göras på följande sätt:

 

             Mejla oss och be om ett avslutat avtal.

 

Nedan angivna villkor ka komma att ändras. Innan eventuella ändringar träder i kraft meddelas användarna enligt följande:

 

             Förs ändringar kommer användaren få ta del av dem vi epost.

 

 1. SYFTE

Syftet med hemsidan är e-handel enligt följande:

             Försäljning av fysiska produkter och kläder med eget önskat tryck.

 

 1. EGENDOMSRÄTT TILL WEBBSIDAN

Webbsidan ägs samt hanteras av Pryl Pressen i egenskap av juridisk person med säte i Södertälje.

 

 1. ANVÄNDARVILLKOR

Användarens skyldigheter:

             Material från hemsidan får laddas ned men får endast användas för enskilt bruk.

 

 1. BETALNING

Användarens köp på hemsidan hanteras och ska betalas enligt nedan.

 

Klarna AB ansvarar för all betalningshantering och debitering sker enligt följande:

             Kortbetalning, Faktura och delbetalning.

Stripe ansvarar för kortbetalning.

Swish betalningar sker manuellt och kunden meddelas efter betald summa.

 

 1. PERSONUPPGIFTSPOLICY
a) Pryl Pressen förbinder sig att följa Dataskyddsförordningen (GDPR) vars syfte bl.a. är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter.

   

  b) Personuppgifter som kommer/kan komma att behandlas

  Genom att acceptera dessa användarvillkor samtycker användaren till behandling av personuppgifter enligt följande:

  Användarens namn, adress och telefonnummer.

   

  Känsliga personuppgifter tillåts inte samlas in och behandlas.

   

  c) Hur personuppgifterna kommer behandlas

   Personuppgifterna kommer behandlas till följande syften:

   Personuppgifterna kommer att användas vid leverans av varor.

    

   d) Tredje man

    Användarnas personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje man om det inte krävs p.g.a. tvingande regler, order från domstol eller för att kunna fullfölja konsumenters köp.

     

    e) Period som personuppgifterna kommer sparas

     Personuppgifterna far endast sparas så länge det behövs för ändamålet.

      

     f) Kryptering

      Webbsidan har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras.

       

      g) Användarnas rättigheter

       Rätt till registerutdrag

       Efter lämnat samtycke har användarna rätt att få ett registerutdrag med bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling. Behandlas personuppgifterna har användarna rätt att få tillgång till dem.

       Registerutdrag begärs ut av oss på Pryl Pressen.

       Registerutdraget lämnas ut i skriftlig form, antingen digitalt eller på post.

        

       Rätt till information och rätt till rättelse
       Efter lämnat samtycke har användarna rätt att vända sig till Pryl Pressen för att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade samt få felaktiga uppgifter ändrade. Saknas någon uppgift har användarna även rätt att komplettera dem.
        
       Rätt till begränsning av behandling
       I vissa fall kan en person, vars personuppgifter det gäller, kräva att behandlingen av dessa ska begränsas Sa är fallet, t.ex. när personen i fråga redan begärt rättelse p.g a felaktiga uppgifter. Under tiden för detta kan då även behandlingen av de felaktiga uppgifterna begränsas.
        
       Dataportabilitet
       I vissa fall har en person som lämnat ut sina personuppgifter en rätt att få dessa flyttade till annan, exempelvis medietjänst. Den som först tagit emot personuppgifterna ska då underlätta en sådan överflyttning.
        
       Rätt till radering
       Användarna har en rätt att få sina personuppgifter raderade om så önskas. Det finns undantag då denna rättighet inskränks men i följande fall måste uppgifterna raderas:
       • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för,
       • Om samtycket återkallas,
       • Om personuppgifterna används för direktmarknadsföring och användaren motsätter sig det,
       • Om de inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse att radera informationen,
       • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
       • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet,
       Önskar en användare få sina personuppgifter raderade ska hen kontakta oss på antingen telefon eller e-post.
       1. COOKIES

        

       www.prylpressen.se använder sig av cookies. Detta innebär att information kan komma att lagras i användarnas webbläsare när de besöker webbsidan. Syftet med detta är att webbsidan ska känna igen en användares dator, föra statistik och i sin tur förbättra användarupplevelsen.

        

       En cookie är en liten textfil som gör det möjligt att identifiera en användares kommunikationsmedel utan att lagra personuppgifter. Det finns två olika typer av cookies, tidsbegränsade och sessionscookies. Tidsbegränsade cookies sparas under en längre tid och kan t.ex. användas för att visa användaren sådant innehåll som tidigare missats. Sessionscookies raderas när webbsidan/webbläsaren stängs ned. Denna typ av cookies kan lagra information såsom valt språk och medför att användare inte behöver välja om detta på nytt varje gång hen klickar sig vidare på webbsidan

        

       Det förekommer även tredje mans cookies på webbsidan, dvs. cookies som är placerade av utomstående part

        

       Cookies används på hemsidan till följande syfte/-n:

        

       Hantera inloggning, språkinställning och utskick av information till användaren.

        

       Användaren måste aktivt acceptera att ta emot cookies. Lämnas ingen accept kan användaren stöta på problem på www.prylpressen se. En person som önskar undvika cookies eller vill bli varnad innan de lagras kan andra detta själv linställningarna på sin enhet.

        

       1. ANVÄNDARES AVTALSBROTT

       En användare som bryter mot vad som framgår av dessa användarvillor hanteras enligt följande:

       Användaren blir avstäng från webbsidan i ett par veckor om avtalsbrottet är av mindre art och permanent om det är ett grovt avtalsbrott.

        

       1. FRISKRIVNING & ANSVARSBEGRÄNSNING

       Pryl Pressen som äger hemsidan, www.prylpressen.se, friskriver sig från följande juridiska ansvar:

       I den utsträckning de inte skrider mot lag mot ska X inte hållas ansvarig för förlust av data samt straffmässiga skadestånd som rör material på webbsidan.

        

       1. JURISDIKTION

       Hemsidan, www.prylpressen.se, drivs från Sverige och användarvillkoren styrs av svensk lag.

        

       1. KONTAKT Vid frågor som rör hemsidan och dess innehåll nås vi via e-post info@prylpressen.se.